VUB REGLEMENT THESIS

Indien je uitwisselingsperiode een volledig jaar duurt Dit is misschien mogelijk in het kader van het Erasmus Belgica-programma. Indien dit het geval is, probeer je dan zo snel mogelijk in te schrijven. Tuesday 28 May, Paul Wylleman Attached you can find a description of the doctoral thesis. Indien de Learning Agreement buiten de wil van de student e niet kan gevolgd worden, dient de student e een nieuw studieprogramma in zie artikel 5. Hoe wordt er geselecteerd? De Learning Agreement is het gekozen studieprogramma aan de gastuniversiteit.

Why writers need it: You will only be able to enrol, after receiving a positive answer from the Faculty. These are the degrees for which you can apply: Log In to post a comment. Je studieprogramma moet dus minstens 60 ECTS-studiepunten omvatten. Studying for a PhD makes it possible for you to focus on a fascinating research topic, under expert guidance. Het Erasmus Belgica-programma maakt de uitwisseling tussen studenten van universiteiten en hogescholen uit de drie Gemeenschappen mogelijk.

vub reglement thesis

Supervisor and subject Besides meeting the above mentioned diploma conditions, candidates must, in order to apply for admission as a PhD candidate, also have a supervisor and have laid down their choice of subject.

De modaliteiten en procedures zijn die van het Erasmus-programma, met uitzondering yhesis de beursbedragen. This page provides some guidelines regarding master’s theses to be defended at the Department of Computer Science, i.

De deelnemende studenten betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling. Do you really want to study for a PhD degree?

  READYMADE THESIS IN CHANDIGARH

Erasmus+ / Erasmus Belgica

Een opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit kan ook meerdere opleidingsonderdelen vervangen, of vice versa. In het kader van het Erasmus Belgica-programma zijn twee formules mogelijk een semester of een volledig academiejaar. While the disciplines are rather fixed, the actual titles might change.

vub reglement thesis

Deze verslagen zijn immers belangrijk voor jullie opvolgers. Preaching or getting on a soapbox about your pet subject.

There are 2 procedures: Applying for admission to the PhD can be done the whole year through. For staff Your staff portal.

Subject Many PhD researchers continue in their PhD on the same subject as their master thesis and stay in the same research group. Click here for more info. Hieronder vind je de lijst met bestemmingen. Services For students For future students Your student portal For alumni.

De aan de Vrije Universiteit Brussel te vervangen opleidingsonderdelen moeten dus niet noodzakelijkerwijze opleidingsonderdelen zijn van het eerste semester. Get advice on choosing a school, how to apply, preparing for exams, and more.

In thessi geval een examen aan de gastuniversiteit op dezelfde dag valt als een examen aan de Vrije Universiteit Brussel, is het aangewezen de Exchange-assistent te contacteren om een oplossing te bewerkstelligen.

phd | Vrije Universiteit Brussel

You can also theiss the Belgian Portal for Research and Innovation. Het is niet vereist dat de studenten aan de gastuniversiteit evenveel opleidingsonderdelen volgen als aan de Vrije Universiteit Brussel voorgeschreven is. Kijk op de website van de gastuniversiteit of deze geen huisvesting aanbiedt.

  CASE STUDY CATALASE ACTIVITY BIOZONE

vub reglement thesis

Na eerst een online versie ingevuld te hebben, zal IRMO nagaan of alle noodzakelijke informatie werd ingevuld. De Exchange-assistent beschikt eveneens over informatie ter zake. The supplementary faculty regulations can specify additional administrative conditions. Mobiliteitsbeurzen Mobiliteitsbeurzen zijn bedoeld om een deel van de mobiliteitskosten te vergoeden. Friday of Week 48, 4 PM. Research funding As a PhD candidate you can receive a monthly income, either as a member of the staff of the university, either by having a scholarship.

De Learning Agreement is het gekozen studieprogramma aan de gastuniversiteit. This is certainly not mandatory. A doctorate might just be the thing for you! Het gaat dus niet om een volledige dekking van de totale kost verbonden aan je verblijf aan een gastinstelling. Why writers need it: Evaluatie en deliberatie van de studieresultaten De aan de gastuniversiteit behaalde resultaten worden, indien nodig, omgezet aan de hand van een omzettingstabel van de Vrije Universiteit Brussel en de omzettingstabellen van de gastuniversiteiten.