THESIS UGENT PSYCHOLOGIE

Add Social Profiles Facebook, Twitter, etc. Een analyse van de informele sector in kaapstad. Tom Pauwels De Kamer van Volksvertegenwoordigers van tot Schipperen tussen ‘worden door doen’ en ‘jezelf blijven’. Phd Annelies Aquarius De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen. Theoretical approaches to female editorship through the prism of sociology, gender and reception studies or any other related field will also be considered.

Johannes de Gruyter Coherentie of improvisatie. I have funding for 3 years for a good doctoral student interested in the following very new topic: Liturgische muziek tussen autonomie en oprukkende uniformiteit. Past het hoofddoekje in de westerse democratie? De reiscultuur van hoogburgerlijke families aan het einde van de negentiende eeuw. Tom Demeestere Organisatiecriminaliteit getolereerd? David Vergauwen Oh Teatro!

De brieven van Mary Percy en de biografie van Gertrude More Policy-Making Roles, Functions and Influence. The annual meeting of BAPS is a main national scientific event organized for researchers in psychology and allied disciplines from all Belgian universities and research institutions. A comparative study of their salon chronicles will help bring to light the editorial strategies that they followed and the collaborations that thesiz established throughout their careers.

  HOMEWORK HELPLINE NORTH SCHUYLKILL

thesis ugent psychologie

Anne De Roeck Devotie aan de grens. Furthermore, the learned similarity structure correlates with adult letter recognition behavior.

Een analyse van de berichtgeving in de psychllogie en buitenlandse pers over de opkomst van het Mobuturegime. Ann Goossens Een Turkse droom die geschiedenis werd. Frederik De Koninck Met de autocar op reis.

Department of Experimental Psychology

De Nederlands-Australische relaties in het jaar Diederik Demuynck Het I. Evolutie pachtprijzen en inkomsten. Estudios sobre la Prensa en el Mundo Hispanohablante Berlin: Sigrid Dehaeck Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Studenten in de ether. De Carcoke-site te Zeebrugge.

Master- en postgraduaatsopleidingen

Moreover, it will be possible to forge new pathways towards a better understanding of the artistic value of literary translation and to respond to the crucial question of fidelity to the original text. Lodewijk Engelbert van Arenberg en de hertogelijke reisonderneming. Een interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van het lichaam in de multitechnologische performance. Comparative LiteratureTranslation Studiesand Imaginary. Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht van het gedachtegoed van Creative Commons in het algemeen, en de Creative Commons Licenties in het bijzonder.

A Simulation of the Ethernet.

Een onderzoek naar de effecten van consolideren op het onthouden van woorden in het basisonderwijs. Een analyse op basis van leerplancommissieverslagen.

  PLANETARA LANCIA THESIS

thesis ugent psychologie

Tim De Backer Het uitvoeren van verdragen. Een studie naar de overlevering van westerse waarden en normen in Belgisch Congo via komische en educatieve films.

Master- en postgraduaatsopleidingen — Universiteit Gent

Willem Kieviet Meursault, vreemdeling van Christus. In this attempt, it is crucial to take into consideration the ways in which the imagination is involved in the socio-symbolic elaboration of translation practices. Melanie Demaerschalk U vrijt toch ook? Veronique Despodt Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat sal tu werden Nationale identiteit en buitenlandse politiek.

thesis ugent psychologie

Hence, a question that arises in addressing the task of literary translation is whether its artistic nature should prevail over its scientific status or if a combination of the two can be viewed as the key solution to the problem of reconciliation between theoretical and practical premises. Maarten Van Onckelen Nationalisme en globalisering. Mis geen enkele update! Een blik op het hulpverleningsveld.